Metody badawcze

12 grudnia 2012

Badania jakościowe

  • Wywiady grupowe (FGI)
  • Mini grupy (MG)
  • Pogłębione wywiady indywidualne (IDI)

Badania ilościowe

  • wywiady telefoniczne (CATI)
  • ankiety internetowe (CAWI)
  • wywiady face-to-face (CAPI/PAPI)

Strona realizacyjna badań zapewniana jest poprzez współpracę z instytutami specjalizującymi się w dziedzinie zbierania danych pierwotnych (m.in. studia badań telefonicznych CATI, fokusownie, centralownie itp.)