Szkolenia, warsztaty i konsultacje

6 listopada 2012

Oferta proponowanych szkoleń, warsztatów oraz konsultacji obejmuje szeroki obszar kompetencji psychologicznych odnoszących się do trzech wymiarów funkcjonowania:

  • zawodowego
  • społecznego
  • indywidualnego

 Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów:

 • Zarządzanie czasem
 • Komunikacja i autoprezentacja
 • Stres i jego optymalizacja
 • Wytrwałość i efektywność w działaniu – jak skutecznie stawiać sobie i realizować cele
 • Techniki wpływu społecznego
 • Asertywność i komunikacja
 • Optymalizacja stresu i zarządzanie nastrojem
 • Zdrowy styl życia – myślenie, odżywianie i aktywność fizyczna jako podstawa dobrostanu

Uwaga: szczegółowy program szkolenia lub treningu jest każdorazowo dostosowany do potrzeb Klienta